Activiteiten - Legitimatiekaart

De arbeiders van de sector, opgenomen in het personeelsbestand tijdens het 2de kwartaal van het lopende jaar, ontvangen een legitimatiekaart van het Sociaal Fonds.

Deze kaart vormt een tegoedbon die het Fonds naar alle arbeiders van de sector stuurt.

Enkel de bij een vakbond aangesloten werknemers krijgen een terugbetaling via het betalingsbewijs.

De respectieve bedragen van de kaarten 2018 zijn:

  • € 145 voor de voltijdse werknemers;
  • € 72,5 voor de deeltijdse werknemers.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum