Presentatie - onze organisatie

Het Sociaal Fonds, een paritair orgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemersorganisaties en van de werkgeversorganisatie zag het daglicht op 19 juni 1967. De eerste taak van het Fonds was de aflevering van de legitimatiekaarten (syndicale premie) aan de arbeiders. De bij een vakbond aangesloten arbeiders kregen op die manier de helft van hun syndicale bijdrage terugbetaald.

Bij gebrek aan “schoolse opleidingen” voor bus-en carchauffeurs koesterde de sector al zeer snel het idee een aangepaste opleiding te starten. In samenwerking met VDAB, Forem en later Bruxelles Formation werd een eigen opleiding ingericht.

Zo ontstond in 1975 het eerste opleidingscentrum. Op vandaag beschikt het Sociaal Fonds over 22 opleidingsvoertuigen verspreid over de verschillende opleidingscentra.

Na de start van de opleiding in 1975 werden een groot aantal nieuwe dienstverleningen aangeboden:

 • 1975: beroepsopleiding
 • 1980: vergoeding voor het verlies van het getuigschrift van medische schifting
 • 1985: invoering van het brugpensioen vanaf 58 jaar
 • 1991: voorschot op de eindejaarspremie
 • 1992: legitimatiekaart voor de deeltijdse werknemers
 • 1994: vrijverkeerkaarten voor de tussen 01/01/78 en 31/12/92 bruggepensioneerde en gepensioneerde werknemers van de geregelde diensten
 • 1996: invoering van de Arbeidskaart
 • 1997: invoering van de permanente opleiding van werknemers
 • 1999: oprichting van de vzw “Formation Car & Bus Opleiding” (FCBO)
 • 2002:
  • Aanwerving sectorconsulenten
  • invoering van psychologische begeleiding
 • 2003: invoering bestuurderspool
 • 2004: opstarten interactief opleidingsplatform:
  www.fcbo.net
 • 2005: Ontwikkeling van de beroepstitels
 • 2006:
  • update van de sectorale overeenkomsten met de partners van de beroepsopleiding
  • terugbetaling bestuurderskaarten digitale tachograaf
 • 2007: onderhandelingen voor het Pensioenplan werden afgerond
 • 2008: invoering Sectoraal Pensioenplan
 • 2009: voorbereiding opstart bijkomende activiteiten tengevolge van het Interprofessioneel Protocolakkoord
 • 2010:opstart activiteiten Interprofessioneel Protocolakkoord
  • Tussenkomst opleidingstijd
  • Hospitalisatieverzekering
  • Tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs D en de vakbekwaamheid via de vrije filière
 • 2011: verhoging opleidingstijd van 50% naar 60% (plus forfaitair bedrag € 25/ € 50)

De activiteiten van het Fonds worden gefinancierd door de sociale bijdrage gestort door de werkgevers.

Vanaf 2010 bedraagt die bijdrage 4,60%.

Raadpleeg ons activiteitsverslag 2017
rapport activité 2017(pdf 1 089 kb)