Partners

Wij danken de vertegenwoordigers van de organisaties zonder wie wij er niet zouden zijn.

Dank ook om onze acties in de sector mogelijk te maken.

FCBO

De vzw Car & Bus Opleiding -FCBO- zag het daglicht op 22/02/2000 en voorziet in de permanente opleiding van de werknemers tewerkgesteld in de sector.

Tel: 02/240.16.70
Fax: 02/245.79.18
http://www.fcbo.be
E-mail:info@fcbo.be

FBAA

De Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren is een federale beroepsvereniging die sedert 1928 de belangen van de privé-bedrijven van het bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer over de weg verdedigt.

Tel: 02/245.35.70
Fax: 02/245.20.50
http://www.fbaa.be
E-mail: info@fbaa.be

ACV

Het ACV is het Algemeen Christelijk Vakverbond, opgericht in 1912.
Het ACV is vandaag de grootste vakbond van België (1,7 miljoen aangesloten leden). Het ACV beschikt over 2 beroepscentrales (ACV-Openbare diensten en ACV-Transcom) die de werknemersbelangen ( loon- en arbeidsvoorwaarden) in de autocar- en autobusbedrijven verdedigen.

Bron: ACV

ACV-Openbare Diensten
Tel. 02.208.24.44
Fax. 02.208.24.40
https://openbarediensten.acv-online.be
E-mail: jan.coolbrandt@acv-csc.be

ABVV

Met zijn 1,2 miljoen leden komt het ABVV in elk gewest of elke provincie van het land op voor alle werknemers, kansarmen, migranten, vrouwen, (brug)gepensioneerden en werkzoekenden. Het ABVV is aanwezig in alle industriële, economische, administratieve en sociale sectoren. Zowel in de overheidsdiensten als in de privé-sector, de profit en de non-profitsector, de bedrijven met economische en zonder economische finaliteit, de grote maar ook de kleine en middelgrote ondernemingen.
Bron : ABVV

Tel: 02/506.82.11
Fax: 02/506.82.29
http://www.abvv.be
E-mail:frank.moreels@btb-abvv.be

ICB

Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (‘ICB’) is het studie- en expertiseorgaan van de sector van het bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer over de weg per autocar en autobus.

Tel.: +32 (0)2 245 90 53
Fax: +32 (0)2 245 91 29
http://www.icb-institute.be/nl/voorstelling.htm
E-mail: info@icb-institute.be

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum